Informačný portál intelektovo nadaných detí

 

Vitajte na stránke žiakov 3.A  , triedy pre intelektovo nadaných žiakov na ZŠ Dargovských hrdinov 19 v Humennom.

 

 Spoznajte prácu s nadanými deťmi, ich aktivity, podujatia, a náš spoločne strávený čas, ktorý dáva priestor týmto deťom.

 

  Dvanásť zvedavých a tvorivých detí sa bude stretávať v škole i mimo školy aj tento školský rok.

 

  Igor, Petrík, Jarko, Tomáš, Samuel H., Samuel F., Filipa a   Bianka, Sarka, Sofia, Júlia a Ria.

 

 Čaká nás veľa pekných zážitkov a tešíme sa, čo všetko spolu v škole i mimo nej zažijeme.

 Exkurzie, výlety, školské aktivity, hry, besedy, projekty, ročníkové práce, to všetko nás v 3. ročníku čaká.

 Máme radosť, že sa nám podarilo vytvoriť projekt "ZALOŽENIE KLUBU NADANÝCH DETÍ" s finančnou podporou mesta a vedenia našej školy.

 V Klube nadaných detí sa budeme stretávať každý pondelok v čase od 14.00 - 15. 30 hod. Čas strávený v Klube bude naplnený rôznymi   zaujímavými aktivitami projektu, o ktorých Vás budeme informovať aj na webovej stránke Klubu. Niektoré naplánované aktivity môžu prebiehať aj počas víkendu, a týchto Vám dáme včas vedieť.  

 Zapojíme sa aj do edukačného projektu " MOJA PRVÁ ŠKOLA" v rámci výchovno - vzdelávacieho procesu