Záverečné ročníkové práce

 
    Špecifickosťou v triedach pre intelektovo nadané deti ja vypracovanie ročníkovej práce žiakmi. Tému si žiaci vyberajú na základe svojho okruhu záujmu, tú potom viac špecifikujú, zbierajú informácie, ktoré následne spracujú do podoby ročníkovej práce. V našej škole je zvykom, že prvákom tému vyberie učiteľ a spravidla je rovnaká pre všetkých žiakov. My sme si vybrali pre prváčikov blízku a zároveň zaujímavú tému( okruh) DOMÁCE ZVIERATÁ.  Každý z triedy si vybral iné domáce zviera. Záverečné ročníkové práce žiaci prezentovali a  obhajovali pred  pani učiteľkou a svojimi spolužiakmi. Poslucháčmi a zároveň divákmi boli ich rodičia, dokonca sa prišli pozrieť aj starí rodičia, alebo súrodenci. Formát prác bol plagát s ilustráciami, fotografiami, písaným, či tlačeným textom  týkajúci sa spôsobu života domácich zvierat, ich stavby tela, úžitku, o rozmnožovaní a iných zaujímavých veciach. " Ročníkovky" boli vydarené a na veľmi dobrej úrovni. 
 
Spoznali sme bližšie život koňa, kravy, prasaťa, králika, kačice, kohúta, kozy, škrečka, či ovce domácej.
 Na konci školského roka si žiaci spolu s vysvedčením prevzali aj CERTIFIKÁTY úspešného ukončenia záverečnej ročníkovej práce.

Ročníkové práce