Christmas cards

Po minuloročnej skúsenosti s etwinningovým projektom sme sa rozhodli, že sa zapojíme do projektu aj tento rok.

 Etwinningové projekty sú zamerané hlavne na medzinárodnú spoluprácu škôl cez internet, máme tak skvelú možnosť sa zdokonaliť v práci s IKT, nájsť si nových priateľov cez internet, komunikovať v cudzom jazyku, skypovať, chatovať, emailovať, ale to nie je všetko. Je veľa vecí, ktoré sa môžeme popri práci na úlohách z projektov v škole naučiť. 

V tomto školskom roku budeme pracovať na dvoch projektoch .

Projekt s názvom Christmas cards exchange - Výmena vianočných pozdravov

 je projektom, do ktorého sa zapojilo okrem Slovenska( našej triedy) ešte ďalších 12 krajín ( Poľsko, Španielsko, Taliansko, Francúzsko, Belgicko, Turecko, Švédsko, Grécko, Veľká Británia, Rumunsko, Bulharsko, Česko).

Hlavným cieľom tohto projektu je výmena vlastnoručne zhotovených pohľadníc alebo pozdravov akoukoľvek výtvarnou technikou medzi jednotlivými krajinami.

 Na hodine anglického jazyka si prečítame doručené vianočné pozdravy, preložíme si ich do slovenského jazyka a pani učiteľka nám prečíta aj o tradíciách v jednotlivých krajinách počas vianočných sviatkov. Ďalšie naše úlohy budú: pripraviť vianočnú besiedku, naučiť sanahrať vianočnú pieseň alebo koledu v  materinskom aj anglickom jazyku a tieto vložiť do priestoru TwinSpace( priestor, kde sa ukladajú všetky materiály z projektu).

Koncom decembra si projekt spoločne vyhodnotíme, či sa nám podarilo cieľ projektu splniť.

 

Christmas cards