Klub nadaných detí IQáčik

 ZÚ IQáčik pri Klube nadaných detí v mimoškolskom čase pracuje raz týždenne.

 Členmi sú všetci žiaci 2. A triedy a 1 žiačka 2.B triedy. Stretávane sa raz týždenne v škole, ale niekedy aj mimo nej. Činnosť ZÚ prebieha podľa vypracovaného plánu a obsahuje rôznorodé aktivity zamerané na matematický a logický úsudok, priestorovú a technickú predstavivosť a zručnosť, verbálne myslenie, čitateľskú gramotnosť, komunikáciu, prácu s IKT( ipadmi, aplikáciami, počítačom), sociálne cítenie, ale i výtvarné, pracovné zručnosti , ale aj šport, relaxáciu a oddychové aktivity. 

Uskutočnili sme aj dve turistické vychádzky - Lackovce- vrch Veliká a Skalka pod Vihorlatom spolu s rodičmi.

Z bohatej činnosti ZÚ vyberáme : spoločenské hry, lego stavebnice, vedomostné kvízy, logické úlohy, hlavolamy a rébusy, čitateľské a výtvarné tvorivé dielne, práca s fotografiou,fotokoláže a fotomontáže, napínavé pokusy, hry na snehu a pod.

ZÚ IQáčik pri KKND