Deň otvorených dverí na SOŠ Polytechnickej

27. októbra 2016 sme sa zúčastnili exkurzie - Dňa otvorených dverí na SOŠ Polytechnickej v Humennom. Tento zaujímavý deň pripravili pre žiakov základných škôl študenti SOŠ spolu so svojimi učiteľmi a ponúkli možnosť nahliadnuť do priestorov školy, ako aj predviesť náplň učebných odborov na tejto škole. Určite to bolo zaujímavé a prínosné aj pre nás. Týmto ďakujeme za zorganizovanie exkurzie pani Šepeľovej.

Viac o exkurzii nájdete na tomto odkaze :

nadanihumenne.blogspot.sk/2016/11/den-otvorenych-dveri-na-sos.html