Môj vysnívaný dom - Projekt finančnej gramotnosti

Cieľom tohto projektu je naučiť žiakov narábať s peniazmi, orientovať sa v cenách rôzneho tovaru, porovnávať ceny výrobkov v rôznych obchodných sieťach, oboznámiť sa s pojmami ako : pôžička, hypotéka, lízing, príjem, výdaj, rodinný rozpočet, mesačné výdavky, mzda a pod. Tiež  naučiť sa hospodáriť s peniazmi, vedieť si zvážiť svoje finančné možnosti. Poznať základy finančnej gramotnosti na základe detskej hry je pre žiakov zaujímavé a práve takýto projekt toto poskytuje. Na začiatku školského roka sa žiaci rozdeli do rodín, kúpili si dom a postupne si ho budú počas roka zariaďovať. aby to bolo zaujímavejšie, vymysleli sme si pravidlá projektu, ktoré máme zverejnené v triede. Na projekte pracujeme na hodinách hravej matematiky i triednických hodinách. Žiaci sa zároveň učia spolupracovať, spoločne komunikujú, učia sa rešpektovať navzájom. Precvičujú si aj sčítanie, odčítanie, násobenie, delenie, porovnávanie.

Fotogaléria: Môj vysnívaný dom - Projekt finančnej gramotnosti