Projekt Kozmix - Detstvo starých rodičov

Kozmix je náš nový kamarát, stretávame sa s ním na vyučovaní i mimo neho. Poznáme už Kozmixovú stránku, pracujeme na zadaných úlohách, zaujímajú nás nové veci v škole, ktoré nám Kozmix umožňuje spoznávať cez moderné digitálne technológie a nás to veľmi baví. Projektové vyučovanie je nová cesta a preto sme sa rozhodli zrealizovať projekt DETSTVO STARÝCH RODIČOV alebo Môže stará mama hrať Minecraft a starý otec jazdiť na skejtborde? Ide o krátkodobý projekt, ktorý pomôže postaviť akýsi pomyselný most medzi viacerými generáciami.

Hlavnými cieľmi  projektu sú :

1. pochopiť, že životné podmienky ľudí sa v priebehu času menia,

2. všimnúť si rozdiely medzi súčasnosťou a minulosťou.

Výstupy projektu sú :

1. zrealizovať interview so staršími ľuďmi z okolia alebo starými rodičmi o ich detstve,

2. na základe informácií z interview pripraviť brožúrky alebo knihy, v ktorých bude zachytené detsvo starých rodičov.

TVORÍME - 21.4. 2017

V prvej etape projektu sme si pomenovali problém : Aké bolo detstvo našich starých rodičov, keď boli v našom veku? Kde žili? Čo jedli? Čo si obliekali? Aké hry sa hrávali? Aká bola ich škola? V rannej  komunite sme viedli spoločné rozhovory a  odpovedali na kľúčové otázky. Zapájali sme sa do diskusie, komunikovali, aktívne sa  počúvali. Pred nadchádzajúcim víkendom sme dostali od pani učiteľky prvú úlohu - navštíviť svojich starých rodiťčov, porozprávať sa s nimi o ich detstve a poprosiť ich o rodinné fotografie a spoluprácu pri projekte.

 ZAČÍNAME - 24. 4. 2017

V pondelok sme sa opäť stretli v škole. Na prvej vyučovacej hodeine začala druhá etapa projektu. Ranná komunita sa zmenila na malý fotoateliér. V komunitnom kruhu sa ocitli rôzne staré rodinné fotografie , ktoré sme si počas víkendu priniesli z návštevy u starých rodičov. Bolo to veľmi zaujímavé rozprávanie zdokumentované fotografiami. Niektoré fotografie boli také vzácne, že nám ich starí rodičia požičali len pod podmienkou, že ich budeme strážiť ako oko v hlave. Zistili sme, že tie fotografie - to je ich celý život v krásnych a vzácnych spomienkach. Majú ich v rodinných albumoch a pri ich rozprávaní sme sa na chvíľu preniesli do ich detsva, mladosti, s údivom sme počúvali ako sa hrali, čo jedli, aká bola ich škola, záľuby, aké mali hračky, povinnosti a všeličo iné. Všimli sme si, že najstaršie fotografie mali nádych hnedej farby, neskôr boli čiernobiele, iné zhotovené ako pohľadnice. V tento deň k  nám prišla aj vzácna návšteva- Samkov dedko. Ten nás prekvapil rôznymi predmetmi , ktoré sa v tej dobe bežne používali. Máme ich vystavené v triede . Asi najviac nás zaujal ťažký starý písací stroj, žehlička, fľaša na vodu používaná dedkom vo vojne, starý telefón, no aj petrolejové lampy, staré hodiny alebo pekné výšivky od babičky. Veľmi pekne ďakujeme!

PLÁNUJEME - 25. 4. 2017

Ďalšia fáza projektu je plánovanie. Táto fáza je veľmi dôležitá, pretože dobre  naplánovať ďalší pracovný postup, aktivity súvisiace s projektom, určiť si presné termíny dokončenia jednotlivých etáp v projekte tvorí základ úspešnosti celého projektu. V utorok sme v rámci blokového vyučovania prepojili projektové vyučovanie na hodinách slovenského jazyka, matematiky, čítania i anglického jazyka. Tento vyučovací deň bol pre nás zaujímavý a popri práci na projekte sme sa naučili aj veľa veľa nových užitočných vecí. Hodina slovenského jazyka začala rozprávaním o detstve starých rodičov podľa fotografií tak  ako v pondelok, no už sme aj porovnávali detstvo našich starých rodičov a nás. Mali sme so sebou svoje rodinné  albumy , ktoré založili naši rodičia, aby mali pekné spomienky na naše detstvo. Zistili sme, že detstvo našich starých rodičov bolo v mnohých veciach iné ako to naše. Zmenili sa hlavne hračky, škola, školské povinnosti, predmety každodennej potreby a podmienky či spôsob života ľudí v minulosti a súčasnosti.

Na hodine matematiky sme zrealizovali aktivitu " KTO SA KEDY NARODIL". Na pripravenú časovú os projektové tímy postupne nalepovali kartičky s rokmi narodenia svojich prarodičov, starých rodičov, rodičov a nás žiakov. Vznikla tak dlhá časová os rozdelená na minulosť, prítomnosť a budúcnosť. Mohli sme porovnávať, zisťovať podľa roku narodenia, kto má koľko rokov, hľadať najstaršieho a najmladšieho rodinného príslušníka v tíme, rátať vekový priemer a pod.

V druhom vyučovacom bloku sme spojili anglický jazyk a čítanie. Pod časovú os sme písali v anglickom jazyku rodinných príslušníkov, rozprávali sme sa o príbuzenských vzťahoch a vytvárali MY FAMILY TREE - Môj rodostrom. Jarko nám priniesol ukázať rodokmeň ich veľkej rodiny, ktorý spravil jeho ujo. Bolo to super! No a projektové vyučovanie sme ukončili na hodine tvorivého čítania a písania a naozaj tvorivo podľa inštrukcií našej pani učiteľky sme spoločne vytvárali projektovú schému, do ktorej budeme postupne všetky dôležité informácie týkajúce sa projektu zapisovať. Zvládli sme to na jednotku !

PLÁNUJEME A REALIZUJEME - 26. 4. 2017

Na tento deň sme si naplánovali plnenie ďalších projektových úloh a zrealizovali sme aj viaceré zaujímavé aktivity. Jedným z výstúpov projektu bolo zhotoviť plagát na tému " Môj bežný deň". Najskôr nám pani učiteľka zadala úlohu, ktorú musel vyriešiť každý sám. Porozmýšlať a napísať, ktoré činnosti robíme v priebehu každý deň. Potom sme vo dvojiciach svoje dielka porovnávali a hľadali čo majú spoločné.  V tímoch sme došli  k záveru - k nášmu bežnému dňu. Výstup projektu v tejto fáze - plagát sme už tvorili v tímoch , tam sme si  úlohy rozdelili. Vytvorené plagáty tímy prezentovali  ostatným.
Dôležitým výstupom projektu je INTERVIEW so starými rodičmi o ich detstve  a mladosti, to sme si naplánovali na štvrtok 27. apríla . Začali sme hrou

" Čo by si sa chcel opýtať?" V nej sme si mohli skúsiť rolu respondenta- teda toho, s kým budeme robiť rozhovor a novinára, ktorý bude klásť otázky. Interview sme nahrávali.  Nebolo to vôbec jednoduché ! V tímoch sme si rozdeli funkcie - novinár, technik, zapisovateľ a grafický dizajnér. Každý má svoju zodpovednú úlohu a zároveň pracuje ako tímový hráč. Tímy pracovali spoločne na zozname otázok na interview, diskutovali o vhodnosti otázok, častiach interview aj o zdvorilom správaní pri rozhovore s dospelou osobou. Pozreli sme si animáciu na tému  ZDVORILÉ SPRÁVANIE  a INTERVIEW. Tímy si dohodli stretnutia s respondetmi,  súhlas  na publikovanie rozhovoru na blogu a termíny INTERVIEW.  Technici skontrolovali nahrávacie zariadenia. Tím  Youtuberi si dohodli interview mimo školy a tímy Akrobati a Umelci v priestoroch školy.

 Tešíme sa na zajtrajšie rozhovory s našimi starými rodičmi!

REALIZUJEME - 27.4. 2017

Vo štvrok sa z nás stali skutoční novinári, technici, zapisovatelia i grafickí dizajnéri! Začalo sa to ráno ešte pred vyučovaním. Tím Youtuberov sa vybral na nahrávanie interview so starou mamou našej spolužiačky Bianky Babinovej k nej domov. Tím Akrobatov privítal v našej škole a triede starého otca Samka Horváta a tím Umelcov starú mamu Sofii Šepeľovej. Bolo to veľmi milé stretnutie. Po privítaní sa oba tímy rozdelili do " nahrávacích štúdií" a začali svoju prácu. Novinári podľa vopred pripravených otázok viedli so starými rodičmi interview, technici nahrávali , zapisovatelia a grafickí dizajnéri si robili poznámky a náčrty. Poďakovali starým rodičom za rozhovor a ochotu spolupracovať na projekte. Po splnení tejto úlohy sa všetky tímy stretli znova v triede a rozprávali sa ešte s p. Tomčákom, Samkovým starým otcom. Jeho rozprávanie o svojom detstve, škole, hrách, kamarátoch a rodine bolo naozaj veľmi zaujímavé a pútavé. Interview všetkých troch tímov sme si na ďalšej hodine prehrali, diskutovali o tom ako sa to podarilo, čo sa nám páčilo, čo by sme nabudúce zlepšili, hodnotili sme sa navzájom. Zhodli sme sa na tom, že to bola pre nás nová, no zaujímavá skúsenosť. Blog nasledujúcich vyučovacích hodín bol o spoločnej tímovej práci. Na základe zrealizovaného a nahratého intervew tímy zapisovali všetky dôležité informácie, ktoré sa dozvedeli. Pripravovali si tak materiál na knihu " V MINULOSTI DETI V MOJOM VEKU", ktorá bude ďalším a hlavným výstupom tohto krásneho projektu. Výrobu  brožúrok alebo kníh sme si naplánovali na piatok 28. 4. Dúfame, že sa nám to podarí!

REALIZUJEME, PREZENTUJEME, HODNOTÍME - 28.4. 2017

Ostatný deň školského týždňa začal hneď od rána tímovou prácou. Našou hlavnou úlohou bolo vytvoriť knihy , v ktorých bude zmapované detstvo našich starých rodičov . Tímy čerpali nápady na svoje knihy a hlavne informácie z interview, nahraté so starými rodičmi vo štvrtok. Podľa vopred vytvorenej osnovy a získaného materiálu sa pustili do spoločnej práce. Počas vyučovacích blokov začali vznikať vlastné knihy, v ktorých sa tímy snažili zachytiť a pútavo opísať súčasti každodenného života detí pred niekoľkými desaťročiami: rodinu, školu, povinnosti, hry a hračky, kamarátov, jedlo a oblečenie.  Texty dopĺňali ilustráciami, rodinnými fotografiami, spoločne sa radili o jednotlivých kapitolách, lídri tímov zodpovedali za splnenie úlohy a zároveň na to, aby bol každý v tíme užitočný ale aj spokojný. Táto etapa priniesla do našej triedy veľa pozitívneho. Empatiu, spoluprácu, rešpekt, zodpovednosť, ale hlavne radosť z celého projektu a výsledného produktu. A o to nám všetkým pri realizácii tohtp projektu išlo! Vytvorené knihy tímy prezentovali pred spolužiakmi i pedagógmi, ktorý spolupracovali na projekte.

V závere vyučovacieho dňa deti hodnotili prácu na projekte, slabé i silné stránky tímovej práce, čo sa im najviac páčilo, čo by nabudúce zlepšili, alebo urobili inak. Hodnotiacim hárkom ohodnotili aj samého seba. Tímy sa dohodli na termínoch a spôsobe odovzdania krásnych knižiek svojim respondentom - starým rodičom ako pamiatku  a poďakovanie za spoluprácu na projekte.

Myšlienka projektu DETSTVO STARÝCH RODIĆOV " je veľmi pekná a ukázalo sa, že stretávať sa s rôznymi generáciami, častejšie  navštevovať starých rodičov alebo aj iných starších ľudí je dôležité a obojstranne potrebné!

My sa od starých rodičov môžeme veľa naučiť a oni sú radi, ak sú užitoční a tešia sa z prítomnosti milých ľudí.