Európsky týždeň jazykov (september)

Naša prvá E-twinningová aktivita a úloha : Vybrať si z ponúknutých anglických slov niektoré a nakresliť k nim obrázky, vedieť ich povedať po anglicky  a zároveň preložiťdo slovenčiny. Nám prvákom ich pani učiteľka napísala na tabuľu, povedali sme si, čo znamenajú, videli sme, ako sa píšu. Rozdali sme výkresy a potom sme už usilovne pracovali. Najviac sanám páčili slová : SUN, SEA, PLAY, GAME, DOG, HELLO, HI, YES, NO, ONE, TWO, LOVE,TV. V tejto aktivite naši kamaráti druháci a štvráci nahrali aj pozdrav deťom do ostatných krajín po anglicky a vytvorili krásnu papierovú labuť poskladanú do tvaru našej slovenskej vlajky a samozrejme v našich slovenských farbách.