Informačný portál intelektovo nadaných detí

 

Vitajte na stránke žiakov 4.A  , triedy pre intelektovo nadaných žiakov na ZŠ Dargovských hrdinov 19 v Humennom.

 

 Spoznajte prácu s nadanými deťmi, ich aktivity, podujatia, a náš spoločne strávený čas, ktorý dáva priestor týmto deťom.

 

  Dvanásť zvedavých a tvorivých detí sa bude stretávať v škole i mimo školy aj tento školský rok.

 

  Igor, Petrík, Jarko, Tomáš, Samuel H., Samuel F., Filipa a   Bianka, Sarka, Sofia, Júlia a Ria.

 

 Čaká nás veľa pekných zážitkov a tešíme sa, čo všetko spolu v škole i mimo nej zažijeme.

 Exkurzie, výlety, školské aktivity, hry, besedy, projekty, ročníkové práce, škola v prírode, Klub nadaných detí, to všetko nás vo 4. ročníku čaká.

 Máme radosť, že aj v tomto školskom roku pokračujeme  v projekte  " KLUBU NADANÝCH DETÍ" s finančnou podporou mesta a vedenia našej školy. V rámci tohto projektu sme sa mohli zúčastniť logického sústredenia intelektovo nadaných detí na Sninských rybníkoch. Bolo super!

 V Klube nadaných detí sa budeme stretávať každý pondelok v čase od 14.00 - 15. 30 hod. Čas strávený v Klube bude naplnený rôznymi   zaujímavými aktivitami , o ktorých Vás budeme informovať aj na webovej stránke Klubu. Niektoré naplánované aktivity môžu prebiehať aj počas víkendu, a o týchto Vám dáme včas vedieť.  

 Zapojíme sa aj do edukačného projektu" Kozmix - Misia modrá planéta" v rámci výchovno - vzdelávacieho procesu. Tentokrát bude zameraný na enviromentálnu výchovu.