Niečo o nás

Sme žiaci 3.A , triedy pre žiakov s intelektovým nadaním. Je nás v triede 12, 7 chlapcov a 5 dievčat. Sme zvedavé a hravé deti, ktoré veľmi bavia hlavne rôzne spoločenské a logické hry, skladačky, stavebnice LEGO, lúštenie rébusov, hlavolamov, tajničiek, sudoku, matematických a logických úloh, hry so slovami a písmenami, vymýšľanie príbehov, prosto všetko, pričom treba rozmýšľať, ale aj zabaviť sa.

Aj v  tomto školskom roku budeme pracovať v záujmovom  útvare KLUB NADANÝCH DETÍ IQÁČIK, ktrorý vedie naša p. uč. Závodská. Okrem toho však máme radi aj prírodu, takže niektorí žiaci z našej triedy budú navštevovať aj turistický krúžok, v ktorom máme naplánované  výlety a exkurzie na rôzne zaujímavé miesta,  spoznáme náš región, jeho pamiatky, históriu, pohoria, rieky, hrady a všeličo iné. Navštevujeme aj iné ZÚ v našej škole a tým  rozvíjame svoje nadanie a talent v tanečnom, výtvarnom, matematickom ZÚ, ale tiež športujeme, hráme športové hry a tenis. Radi sa zapájame do rôznych súťaží, ktorých je na našej škole dosť, takže si každý môže vybrať a vyskúšať si svoje rozumové i pohybové schopnosti, zručnosti, pamäť, vytrvalosť, šikovnosť, odvahu, ale i cudzí jazyk, fantáziu, alebo tvorivosť.

 

Triedna učiteľka : PaedDr. Ingrid Závodská    
  Vychovávateľka : Ľuba Hradovská