Sme štvrtáci!

A sme zas o rok starší! Tento školský rok bude pre nás náročnejší, pretože v júni ukončíme I. stupeň. Ale dovtedy je ešte času dosť a my máme pred sebou veľa zaujímavých podujatí, aktivít, projektov. V máji nás čaká Škola v prírode - tentokrát v Slovenskom raji. Už teraz sa na ňu veľmi tešíme. Okrem toho budeme pracovať v Klube nadaných detí, kde sa budeme hrať, ale i rozvíjať svoje nadanie- či už športové, matematické, šachové alebo umelecké. Besedy, kultúrne podujatia, exkurzie tiež patria do školského života , preto takéto aktivity len privítame. No nezabúdame ani na učenie, prípravu na testovanie a domácu prípravu. Dúfame, že tento rok bude pre nás taký úspešný ako ten predchádzajúci. Na našej škole máme veľa rôznych súťaží, chceli by sme sa zapojiť, aby sme naše schopnosti mohli ďalej rozvíjať.