2. ročník

 
      V školskom roku 2015/ 2016 sme v triede  12, pribudli nám traja noví spolužiaci. Dúfame, že sa  v našej triede budú cítiť ako doma. 
Pribudol nám aj nový vyučovací predmet OBOHATENIE - v ktorom sa stretneme a budeme spoznávať prehistorické zvieratá, dinosaury, neskôr prvé cicavce a spoznáme aj jednu etapu dejín - pravek. 
V závere školského roka nás čaká aj obhájenie záverečných ročníkových prác. Témy si budeme vyberať my -žiaci podľa svojho záujmu.
V Klube nadaných detí -  pod názvom IQáčik sa budeme stretávať každý pondelok. 
Veríme, že sa nám bude dariť v škole, že počas školského roka nyvštívime veľa zaujímavých miest a podujatí na Slovensku, budeme sa zapájať do rôznych súťaží, olympiád a aktivít súvisiacich so Školou podporujúcou zdravie.
Našim cieľom je tiež zapojiť sa do Etwinningového projektu- medzinárodnej spolupráce škôl, aby sme sa mohli zlepšiť v práci s digitálno -kominikačnými technológiami, ipadmi a interaktívnou tabuľou.
Záver školského roka bude patriť Škole v prírode v Tatranskej Lesnej, na ktorú sa už teraz všetci veľmi tešíme.

Držte nám palce, nech sa nám to všetko podarí !

Znova v škole