Ročníkové práce

 

V týždni od 23. 5. - 27. 5. 2016 sa v našej triede uskutočnili obhajoby ročníkových prác žiakov. Témy jednotlivých prác boli veľmi zaujímavé a pútavé. Zvolili sme  prezentácie ako formu ročníkových prác. Tému svojej práce si žiaci zvolili podľa svojich záujmov a záľub.
 Všetky ročníkové práce boli na veľmi dobrej úrovni, nielen teoretická časť samotnej práce, ale aj jej praktická časť. Žiaci svoje ročníkové práce prezentovali aj pred publikom - rodičmi, starými rodičmi, učiteľmi, či spolužiakmi z iných tried. Vystupovali samostatne, ich slovný prejav a komentár k práci bol  kladne ohodnotený aj rodičmi, učiteľmi aj p. zástupkyňou.

 

Bianka Babinová - PRAHA

Júlia Čopanová - SOPKY

Filip Čorný - VESMÍR

Samuel Fejko - MALÁ DOBA ĽADOVÁ

Jaroslav Feňko - HRADY A ZÁMKY NA SLOVENSKU

Tomáš Goffa - HISTÓRIA NHL

Peter Greňo - JASKYNE SLOVENSKA

Samuel Horvat - LEGO - HRAČKA STOROČIA

Igor Chomča - RÍMSKE ČÍSLICE

Ria Karafová - HMYZ

Sarah Matvijová - ANDY WARHOL

Sofia Šepeľová - CESTOVNÁ KANCELÁRIA