Pamätný deň mesta

 

Začiatkom školského roka už tradične sa žiaci spolu s učiteľmi zúčastňujú osláv Pamätného dňa mesta Humenné. 

V tento deň si pripomínajú výročie založenia mesta. Slávnostnú atmosféru dotvárajú  remeselníci, ktorí priamo na námestí predvádzajú svoje remeselné majstrovstvo. Máme tak  možnosť vidieť pri práci rezbára, kováča, košíkára, kožušníka, výrobu sviečok a rôznych iných zaujímavých vecí

 Kultúrny program je bohatý, pripravujú ho  žiaci žiaci základných a umeleckých škôl na území mesta.

      Cestou do školy sme sa pohostili sladkou dobrotou.
 
   

Pamätný deň mesta