Logické sústredenie intelektovo nadaných žiakov Sigord

 
V dňoch 23.  - 25. septembra sme sa zúčastnili 3. ročníka logického sústredenia intelektovo nadaných detí na Sigorde -  lokalita Zelený breh pri Prešove. Organizátormi sústredenia boli zakladatelia celoslovenskej  iniciatívy ROZUMIEME NADANÝM z Prešova.

Logické sústredenie IQáčik je jediným podujatím svojho druhu, ktoré je organizované pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním. Prostredníctvom neho si žiaci precvičujú svoje myslenie v úlohách zameraných na logický úsudok, matematický úsudok, priestorový úsudok, ale aj verbálne myslenie. Tohtoročnou novinkou bol čitateľský workshop, výtvarný workshop, anglický workshop, aktivity zamerané na prevenciu šikanovania a agresivity a predstavenie robotickej hračky Wow wee série Mip - jedinečného inteligentného robota. Oddychová časť logického sústredenia spočívala v športových hrách, pestrých večerných aktivitách,  ale aj pobytom na čerstvom vzduchu v podobe prechádzky do blízkeho okolia.

Minilogickou olympiádou  - riešením  úloh zameraných na logický, matematický, priestorový úsudok a verbálne myslenie bolo ukončené tohtoročné logické sústredenie. Žiaci našej školy tak mali jedinečnú príležitosť nadviazať nové priateľstvá so žiakmi z Prešova, spoznať sa bližšie navzájom, zapojiť sa do rôznorodých aktivít blízkych ich veku  a v neposlednom rade rozvíjať svoje nadanie. Poďakovaním za príjemnú atmosféru sme sa rozlúčili s učiteľmi i žiakmi ZŠ na Šmeralovej ulici v Prešove a zároveň pozvali našich nových kamaratátov k nám do Humenného.

 

Logické sústredenie intelektovo nadaných žiakov Sigord