Etwinning -projekty 

Medzinárodná spolupráca škôl

Projekt Christmas cards exchange - Výmena vianočných pozdravov ( vianočné tradície, koledy a besiedky)

Slovensko, Česko, Bulharsko, Poľsko, Rumunsko, Turecko, Grécko, Taliansko, Francúzsko, Belgicko, Španielsko, Veľká Británia, Švédsko

Projekt " Rýmy zimy"-  Prostredníctvom výtvarných a literárnych činností spracovať tému zimy. Vytvorenie spoločných zásobníkov, v ktorých jednotlivé výstupy zhrnieme a porovnáme s partnerskou školou.

 Česko - Slovensko

Parnerské školy : ZŠ Ilava, ZŠ Trutnov