Rýmy zimy

Údaje o projekte :
 
Prostredníctvom výtvarných a literárnych činností spracovať tému zimy. Vytvorenie spoločných zásobníkov, v ktorých jednotlivé výstupy zhrnieme a porovnáme s partnerskou školou.
 

Očakávané výsledky:

     Výmena nápadov a osvojenie rôznych netradičných techník, rozvoj výtvarnej tvorivosti a estetického cítenia. Zhotovenie spoločného       časopisu s názvom  Rýmy zimy, v ktorom zhrnieme všetky realizované aktivity.