Pamätný deň mesta 

Začiatkom septembra naše mesto oslavuje každoročne pamätný deň mesta. Nebolo tomu inak ani tohto roku. Aj my - prváci sme sa vybrali do mesta pozrieť si, čo pre nás žiaci základných škôl a základných umeleckých škôl pripravili. V meste už tradične boli aj stánky, kde remeselníci predstavovali svoje výrobky a ľudia si ich mohli aj kúpiť. Bolo to naozaj zaujímavé. Kultúrny program bol bohatý, plný spevu, tanca, hudby i slova.Po skončení kultúrneho programu sme sa zastavili s pani učiteľkou pri motorkách a veľkom stane Červeného kríža,kde sme videli ako sa podáva prvá pomoc a ošetrujú rany.