Súťaže

V tejto rubrike si môžete pozrieť ako sa nám darí v rôznych súťažiach nielen na triednych kolách, ale i na školských. Navštevujeme rôzne záujmové útvary, každý mesiac sa na našej škole udeje niečo zaujímavé, či už súťaž, kde si môžeme zmerať sily, alebo aj rôzne iné aktivity.

 

    Viacboj všestrannosti

V decembri sme sa zaspojili do školského kola športovej súťaže VIACBOJ VŠESTRANNOSTI. Súťažilo sa v týchto disciplínach : skok do diaľky z miesta, hod loptou do diaľky, člnkový beh a šplh na tyči. Za našu triedu súťažili Samko Horvat, Petrík Greňo a Sarka Matvijová.  Všetci sa veľmi snažili podať čo najlepší výkon a súťažiacich bolo naozaj veľa.

Najúspešnejším športovcom spomedzi všetkých prvákov - chlapcov sa stal náš spolužiak SAMKO HORVAT. Tešíme sa z jeho úspechu a blahoželáme! Všetci súťažiaci dostali pekné diplomy a víťazi aj medaily.

Viacboj všestrannosti