E-twinning

 

Projekt E- twinning v tomto školskom roku realizujemes viacerými školami nielen zo Slovenska, ale aj Talianska, Grécka, Poľska a Litvy. Ak by sme si preložili našu tému projektu do slovenčiny, bolo by to:   Poďme oslavovať spolu!" A čo budeme oslavovať? Každá krajina sa zamerá na svoje regionálne sviatky, zvyky a  tradície sviatkov, ktoré spolu so svojimi rodinami alebo spolužiakmi a učiteľmi oslavujeme a pripomíname si ich každoročne. Pani učiteľky podľa určeného plánu projektu naplánovali v niektorých mesiacoch v tomto roku úlohy, ktoré sa budú týkať niektorých sviatkov. Našou úlohou je podieľať sa na vypracovaní jednotlivých úloh a tieto potom pred ostatnými zdokumentovať a odprezentovať. Takto si získame nových priateľov nielen zo Slovenska, ale i zo zahraničia, naučíme sa s nimi komunikovať aj v cudzom jazyku, ale hlavne veľa nového sa dozvieme  a naučíme nielen o slávení našichsviatkov, ale aj o oslavovaní sviatkov v iných krajinách. Zároveň sa naučíme pracovať s informáciami, obhajovať svoj názor, diskutovať a pracovať s počítačom.