Záložka spája školy

Už každoročne sa naša škola zapája do projektu Záložka spája školy, v rámci Týždňa školských knižníc. Ani tento rok nebol výnimkou  a tak sme sa zapojili so tohto projektu, aby sme svojimi vlastnoručne vyrobenými záložkami potešili svojich kamarátov na inej slovenskej škole. Tentokrát sme vytvorili veselé myšky s peknou básničkou a ponukou prečítania kníh, ktoré sa nám páčili. Veríme, že naše záložky budú slúžiť našim kamarátom - čitateľom.